Heeft uw gemeente behoefte aan ondersteuning en advies bij de uitvoering van toezicht voor Wmo en Jeugdwet?
Wilt u weten of uw zorgbudgetten rechtmatig en doelmatig worden besteed?

VISIBLE is gespecialiseerd in onderzoek en advies in de publieke sector. We maken onjuist gebruik van zorggelden inzichtelijk en adviseren op het vlak van toezicht. We geloven namelijk in transparantie. We willen dat publiek geld ook daaraan wordt besteed waar het voor bedoeld is: een gezond en kansrijk maatschappelijk klimaat voor iedereen.

Rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet

Wilt u weten of uw zorgbudgetten rechtmatig en doelmatig worden besteed?

Met de komst van de Wmo 2015 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke participatie van inwoners met een beperking of psychische problematiek. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet.

Lees meer

Toezicht op kwaliteit Wmo voorzieningen

Wij helpen u met kwaliteitsvraagstukken en de inrichting van het toezicht binnen uw organisatie

Inwoners die op zorgvoorzieningen zijn aangewezen moeten erop kunnen rekenen dat de ondersteuning die zij krijgen van goede kwaliteit is. Een van de taken van gemeenten is het toezien op de kwaliteit van de aangeboden voorzieningen.

Lees meer

Advies bij onregelmatigheden of fraude

Regelmatig komt het voorbij in het nieuws: fraude met zorgvoorzieningen als het persoonsgebonden budget

Onjuist gebruik van publieke zorggelden gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg voor de meeste kwetsbare groepen. Visible onderzoek & advies adviseert u over de stappen die u als gemeente kunt nemen bij het vermoeden van fraude.

Lees meer

Zo werken we bij VISIBLE

Een goede relatie met burgers, bedrijven en dienstverlenende organisaties is voor overheidsorganisaties van groot belang. Want samen zorg je voor een gezond maatschappelijk klimaat in de regio. Dat begrijpen we bij VISIBLE heel goed. Daarom behandelen we iedere case met veel zorg en aandacht voor opdrachtgever én cliënt.

  • Doortastend en met respect voor uw relaties

  • Heldere afspraken

  • Vlot en binnen budget

Bekijk onze diensten

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Bekijk onze diensten