Advies bij onregelmatigheden

Regelmatig komt het voorbij in het nieuws: fraude met zorgvoorzieningen als het persoonsgebonden budget. Op veel vlakken zijn gelukkig maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik van deze sociale voorzieningen tegen te gaan. Toch blijven partijen creatief in het vinden van de mazen in het net.

Onjuist gebruik van zorggelden gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg voor de meeste kwetsbare groepen. Visible adviseert u over de stappen die u als gemeente kunt nemen bij het vermoeden van fraude.

Urgente signalen, hoe gaat u hiermee om?
Sinds de inwerkingtreding van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zien gemeenten zich steeds vaker geconfronteerd met signalen van slechte zorg of mogelijke fraude. Soms zijn die signalen zó urgent dat het nodig is onmiddellijk actie te ondernemen. Maar waar begint u met een onderzoek naar de melding? Hoe verloopt een dergelijk traject? Wie zijn erbij betrokken en welke partijen binnen uw gemeente kunnen bij het onderzoek samenwerken?

Inventarisatie situatie
Visible heeft ervaring met urgente en complexe (fraude-)signalen en ondersteunt gemeenten met het onderzoek. Samen met u – en eventueel uw toezichthouder Wmo/Jeugdwet – maken wij een inschatting van de situatie. Onze rol kan alleen adviserend zijn, maar ook voor personele ondersteuning of het interviewen van cliënten en/of zorgaanbieders helpen wij u met alle plezier.

Natuurlijk wilt u ook weten hoe u in de toekomst met dergelijke signalen om kunt gaan, hoe u signalen van fraude vroegtijdig herkent. Ook daarin adviseren wij u graag.

Onze werkwijze

Tijdens het onderzoek overleggen wij als het nodig is met gespecialiseerde juristen. Ze wijzen ons op zaken die van belang zijn wanneer de opdrachtgever besluit juridische stappen te nemen.
De gespecialiseerde juristen houden tijdens het onderzoek en eventueel proces ruggespraak met uw juridisch adviseurs. Wanneer u dat wilt kunnen zij ook de regie in handen nemen.

Visible specialisten met ervaring

Specialisten met ervaring

De juristen waarmee wij samenwerken zijn autoriteit op het gebied van gezondheidsrecht. Met hun doortastende aanpak hebben zij al vele zaken tot een goed einde gebracht.

Visible efficiënte aanpak WMO

Een efficiënte aanpak

U laat zich al tijdens het onderzoek adviseren over de juridische mogelijkheden en benodigde bewijslast. Dit bespaart u veel tijd en kosten en verhoogt de kwaliteit van het toezicht.