VISIBLE ondersteunt gemeenten bij de inrichting en uitvoering van de toezichthoudende rol zoals bedoeld in de Wmo 2015.

Bijvoorbeeld bij de uitvoering van onderzoek naar dossiers waarin de beoordeling van rechtmatigheid of kwaliteit plaatsvindt.

De aanleiding

Voor de reguliere toezichtstaken bent u wellicht voldoende toegerust. Toch kunnen er uitdagingen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer u wordt geconfronteerd met complexe dossiers en u twijfelt of de benodigde kennis in huis is.

Of in perioden waarin te weinig capaciteit beschikbaar is om alle voorliggende dossiers zorgvuldig te onderzoeken. Wanneer u geen oplossing vindt, duren ongewenste situaties voort of escaleren ze zelfs.

Onze oplossing

VISIBLE stelt ervaren toezichthouders ter beschikking, om invulling te geven aan de benodigde kennis en capaciteit. Waar nodig werken zij zelfstandig, waar mogelijk werken ze samen met uw eigen medewerkers. Tijdelijk of permanent, maar altijd met oog voor uw rol als regievoerder, kunnen onze professionals u ontzorgen.

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs