Heeft uw gemeente behoefte aan ondersteuning en advies bij de uitvoering van toezicht voor Wmo en Jeugdwet?
Wilt u weten of uw zorgbudgetten rechtmatig en doelmatig worden besteed?

VISIBLE onderzoek & advies is deskundig in toezicht op Wmo en Jw. Door onze objectieve en gestructureerde aanpak maken we het gebruik van zorggelden inzichtelijk. Het is ons doel onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen op het gebied van rechtmatigheid Wmo en Jw. 

We brengen knelpunten helder in beeld en optimaliseren de werkprocessen binnen de organisatie. We bieden maatwerkoplossingen op het gebied van fraudebeheersing en toezicht en geven on the job training. 

Rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet

Wilt u weten of uw zorgbudgetten rechtmatig en doelmatig worden besteed?

Met de komst van de Wmo 2015 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke participatie van inwoners met een beperking of psychische problematiek. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet.

Lees meer

Toezicht op kwaliteit Wmo voorzieningen

Wij helpen u met kwaliteitsvraagstukken en de inrichting van het toezicht binnen uw organisatie

Inwoners die op zorgvoorzieningen zijn aangewezen moeten erop kunnen rekenen dat de ondersteuning die zij krijgen van goede kwaliteit is. Een van de taken van gemeenten is het toezien op de kwaliteit van de aangeboden voorzieningen.

Lees meer

Advies bij onregelmatigheden of fraude

Regelmatig komt het voorbij in het nieuws: fraude met zorgvoorzieningen als het persoonsgebonden budget

Onjuist gebruik van publieke zorggelden gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg voor de meeste kwetsbare groepen. Visible onderzoek & advies adviseert u over de stappen die u als gemeente kunt nemen bij het vermoeden van fraude.

Lees meer
Visible onderzoek en advies

Zo werken we bij VISIBLE

Een goede relatie met burgers, bedrijven en dienstverlenende organisaties is voor overheidsorganisaties van groot belang. Want samen zorg je voor een gezond maatschappelijk klimaat in de regio. Dat begrijpen we bij VISIBLE heel goed. Daarom behandelen we iedere case met veel zorg en aandacht voor opdrachtgever én cliënt.

  • Doortastend en met respect voor uw relaties

  • Heldere afspraken

  • Vlot en binnen budget

Klantervaringen

Maatwerkoplossing voor ons toezichtvraagstuk 

De gemeente Vlagtwedde heeft net als alle andere gemeenten de taak om toezicht te houden op rechtmatige bestedingen voor de WMO. Visible onderzoek & advies werd gevraagd te gemeente hierbij te ondersteunen. Er werd een maatwerkoplossing voorgesteld die aansloot bij de behoeften die er op dat ogenblik waren. Met succes!

Lees meer

Een gestructureerd werkproces voor de Gemeente Leeuwarden

‘Hoe pakken we dit aan?’ Dat was de grote vraag waar Hanny Algra, senior medewerker Sociale Zaken bij de Gemeente Leeuwarden tegen aan liep. Als projectleider is zij verantwoordelijk voor het rechtmatigheidstoezicht in het kader van de wet Wmo. Samen met Visible is in een half jaar tijd een gestructureerd werkproces ingericht dat sindsdien al mooie resultaten opgeleverd heeft.

Lees meer

Anneke Dragt van de Kompanjie heeft munitie in handen
‘Het voordeel van de aanpak van Visible voor onze gemeenten is groot. We krijgen nu inzicht in welke zorgaanbieders hun zaakjes op orde hebben, maar ook welke zorgaanbieders niet vanuit het belang van onze cliënten handelen.’

Lees meer

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Bekijk onze diensten
Bekijk onze diensten