WMO-toezicht

VISIBLE ondersteunt gemeenten bij de inrichting en uitvoering van de toezichthoudende rol zoals bedoeld in de Wmo 2015. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van onderzoek naar dossiers waarin de beoordeling van rechtmatigheid of kwaliteit plaatsvindt.

De aanleiding

Voor de reguliere toezichtstaken bent u wellicht voldoende toegerust. Toch kunnen er uitdagingen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer u wordt geconfronteerd met complexe dossiers en u twijfelt of de benodigde kennis in huis is.

Of in perioden waarin te weinig capaciteit beschikbaar is om alle voorliggende dossiers zorgvuldig te onderzoeken. Wanneer u geen oplossing vindt, duren ongewenste situaties voort of escaleren ze zelfs.

Onze oplossing

VISIBLE stelt ervaren Toezichthouders Wmo ter beschikking, om invulling te geven aan de benodigde kennis en capaciteit. Waar nodig werken zij zelfstandig, waar mogelijk werken ze samen met uw eigen medewerkers. Tijdelijk of permanent, maar altijd met oog voor uw rol als regievoerder, onze professionals kunnen u ontzorgen.

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Laat een bericht achter of Bel ons op 085-3031495

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Klantervaringen

Maatwerkoplossing voor ons toezichtvraagstuk

De gemeente Westerwolde zet sinds januari 2017 Visible onderzoek & advies in als toezichthouder op de Wmo. Deze taak is nog vrij nieuw voor de gemeente en daarom hebben ze nog niet alle specifieke kennis in huis die nodig is om het toezicht goed uit te voeren. ‘Visible toetst voor ons de rechtmatigheid van ingekochte ondersteuning bij verschillende zorgaanbieders.

 
Ervaar ook onze dienstverlening Bel ons op 085-3031495