De medewerkers van VISIBLE staan voor wat ze beloven, willen voortdurend excelleren en u als opdrachtgever positief verrassen. Wij hechten aan duurzame relaties en bieden een aantal specifieke diensten aan waarin we ons hebben gespecialiseerd. Doorontwikkeling van onze diensten is bij ons een continue proces. Hierbij werken we nauw samen met onze opdrachtgevers, zodat we onze kennis en actuele ontwikkelingen in de markt bijeenbrengen.

Het uitvoeren van toezicht zoals bedoeld in de Wmo 2015 en Jeugdwet vraagt door de diversiteit van werkzaamheden specifieke vaardigheden. Onze medewerkers bezitten de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Zij beheersen de grote verscheidenheid aan taken die horen bij het voeren van professioneel toezicht en kunnen deze voor u uitvoeren of uw medewerkers hierin trainen.

Visible kan voor uw gemeente:

   • Toezicht houden op de kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo-voorzieningen
   • Advies uitbrengen in geval van onvoldoende kwaliteit zorg
   • Signalen onderzoeken over onjuist gebruik van PGB’s (ook Jeugdwet)
   • Wmo- en Jeugdconsulenten trainen op fraude alertheid
   • De gewenste wijze van toezicht realiseren en borgen binnen uw organisatie

 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Neem dan gerust contact met ons op. En mocht nu blijken dat wij niet de juiste samenwerkingspartner voor u zijn, dan helpen wij u graag verder door u in contact te brengen met professionals in ons netwerk.

Visible onderzoek en advies diensten

Onze diensten

Controles jeugdwet

VISIBLE ondersteunt organisaties bij de uitvoering van formele-, materiële- en detailcontroles in het kader van de Jeugdwet.

Lees meer

Toezicht op maatschappelijke ondersteuning

En ondersteunt gemeenten bij de inrichting en uitvoering van de toezichthoudende rol zoals bedoeld in de Wmo 2015.

Lees meer