Wettelijke en maatschappelijke plicht

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een correcte (deel)uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Toezichthoudende taken op het gebied van kwaliteit, doel- en rechtmatigheid zijn hierin aan te merken als een wettelijke en maatschappelijke verplichting.

Hier staan we voor

De medewerkers van VISIBLE staan voor wat ze beloven, willen voortdurend excelleren en u als opdrachtgever positief verrassen. Wij hechten aan duurzame relaties en bieden een aantal specifieke diensten aan waarin we ons hebben gespecialiseerd. Doorontwikkeling van onze diensten is bij ons een continue proces. Hierbij werken we nauw samen met onze opdrachtgevers, zodat we onze kennis en actuele ontwikkelingen in de markt bijeenbrengen.

Het uitvoeren van toezicht zoals bedoeld in de Wmo 2015 en Jeugdwet vraagt door de diversiteit van werkzaamheden specifieke vaardigheden. Onze medewerkers bezitten de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Zij beheersen de grote verscheidenheid aan taken die horen bij het voeren van professioneel toezicht en kunnen deze voor u uitvoeren of uw medewerkers hierin trainen.

Onze oplossing

Visible heeft in ruime mate kennis en ervaring opgedaan met het toezicht op de Wmo 2015 en Jeugdwet. Deze kennis en ervaring zetten we graag in voor uw gemeente.

Bijvoorbeeld door een multidisciplinair team beschikbaar te stellen. Of middels detachering van één of meer professionals. Visible kan de benodigde expertise beschikbaar stellen, ook wanneer een beperkt budget beschikbaar is. Tijdelijk of permanent, altijd met oog voor uw rol als regievoerder.

De dienstverlening van Visible beperkt zich niet tot de daadwerkelijke uitvoering van onderzoeken. Wij zien ook toe op het vertalen van de uitkomsten ter voorkoming van incidenten en naar verdere optimalisatie van processen. Visible heeft de overtuiging dat een goede uitvoering van toezichthoudende taken uiteindelijk leidt tot het verbeteren van de maatschappelijke ondersteuning aan inwoners.

De diensten van Visible

WMO-toezicht Het toezicht op de Wmo 2015 is veelzijdig en complex. Visible stelt Toezichthouders Wmo beschikbaar voor het toezicht op rechtmatigheid, kwaliteit en doelmatigheid. Maar ook voor het toezicht op calamiteiten & geweld.  
Controles Jeugdwet VISIBLE ondersteunt organisaties bij de uitvoering van formele-, materiële- en detailcontroles in het kader van de Jeugdwet.  
Training toegangsmedewerkers Voorkomen is beter dan genezen. Daarom trainen wij toegangsmedewerkers om doortastend onderzoek te doen. Maar ook in het herkennen van signalen en risico’s.  
Maatwerk:

Al onze diensten zijn maatwerk. Hebt u een uitdaging voor ervaren toezichthouders Wmo en Jeugdwet, maar staat die hier niet genoemd? Neem dan contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Laat een bericht achter of Bel ons op 085-3031495

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?