In control statement

Visible hecht grote waarde aan het vertrouwen van haar opdrachtgevers. Visible realiseert zich dat de informatie die haar wordt toevertrouwd van groot belang is.

Het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van vertrouwelijke (persoons)gegevens, nemen we uiterst serieus. Bij de interne bedrijfsprocessen van Visible zijn heldere afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie. Maar ook in de samenwerking met opdrachtgevers en de processen die hierbij komen kijken wordt veel aandacht besteed aan de juiste procedures en de naleving hiervan.

De interne processen en de beheersing daarop worden jaarlijks aantoonbaar beoordeeld in opzet, bestaan en werking. Op deze wijze ‘in control’ zijn, biedt de opdrachtgever een waarborg dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de ons toevertrouwde informatie.

Verwerkersovereenkomst

In de huidige technologische maatschappij is het treffen van technische en organisatorische maatregelen om risico’s te verminderen in het kader van databeveiliging een absolute vereiste. Visible stelt daarom met iedere opdrachtgever een zogenaamde verwerkersovereenkomst op. Deze wordt strikt nageleefd en kan op ieder moment door de opdrachtgever aan een controle worden onderworpen. Het gebruik van beveiligde documenten, secure dataverkeer en gebruik van veilige hardware is aan Visible toevertrouwd.

De administratieve organisatie en interne controle hierop (AO/IC) is voor Visible van essentieel belang in haar bedrijfsvoering.

Meer weten over ons in control statement?

Laat een bericht achter of Bel ons op 085-3031495

Meer weten over ons in control statement?