VISIBLE ondersteunt organisaties bij de uitvoering van formele-, materiële- en detailcontroles in het kader van de Jeugdwet.

De aanleiding

De Regeling Jeugdwet stelt specifieke eisen aan controles binnen de Jeugdwet. Zo is de volgordelijkheid van controles van belang en mag een detailcontrole alleen uitgevoerd worden onder leiding van een functionaris op wie het medisch beroepsgeheim van toepassing is. Indien uw organisatie onvoldoende bekend is met de praktische gevolgen van de specifieke eisen, kan dit er toe leiden dat onderzoeken niet, of niet op de juiste manier worden uitgevoerd. Het gewenste inzicht wordt dan niet verkregen en/of de resultaten van het onderzoek zijn onvoldoende bruikbaar.

Onze oplossing

VISIBLE is bekend met de eisen die gelden voor controles binnen de Jeugdwet en stelt uw gemeente de functionarissen ter beschikking, om de controles zorgvuldig uit te kunnen voeren. Waar nodig werken zij zelfstandig, waar mogelijk werken ze samen met uw eigen medewerkers. Tijdelijk of permanent, maar altijd met oog voor uw rol als regievoerder, kunnen onze professionals u ontzorgen.

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs