Training toegangsmedewerkers

VISIBLE helpt toegangsmedewerkers bij aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Bijvoorbeeld door hun motivering en het documenteren van gemaakte keuzes te verbeteren.

De aanleiding

Toegangsmedewerkers verrichten onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Hiertoe verzamelen zij informatie, waarna op enig moment een besluit wordt genomen. Wanneer een besluit leidt tot beroep of bezwaar, dan wordt teruggegrepen op de onderzoeksinformatie, motivering en rapportage. Wanneer tijdens het onderzoek niet alle relevante informatie is verzameld, of de besluiten niet goed zijn gemotiveerd of gedocumenteerd, kan dit leiden tot het moeten herzien van besluiten.

Onze oplossing

VISIBLE stelt ervaren medewerkers beschikbaar om de toegangsmedewerkers te ondersteunen. Dit kan individueel of in groepjes, afhankelijk van de te bereiken doelen. Denk hierbij aan het verhogen van de kennis en kunde inzake rapporteren, motiveren en documenteren. Hierdoor wordt eenduidiger gerapporteerd en wordt de kwaliteit van rapportages hoger. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder risico’s op onvolkomenheden ontstaan en het rapporteren minder tijd en energie kost.

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Laat een bericht achter of Bel ons op 085-3031495

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Klantervaringen

Maatwerkoplossing voor ons toezichtvraagstuk

De gemeente Westerwolde zet sinds januari 2017 Visible onderzoek & advies in als toezichthouder op de Wmo. Deze taak is nog vrij nieuw voor de gemeente en daarom hebben ze nog niet alle specifieke kennis in huis die nodig is om het toezicht goed uit te voeren. ‘Visible toetst voor ons de rechtmatigheid van ingekochte ondersteuning bij verschillende zorgaanbieders.

 
Ervaar ook onze dienstverlening Bel ons op 085-3031495

WMO-toezicht

VISIBLE ondersteunt gemeenten bij de inrichting en uitvoering van de toezichthoudende rol zoals bedoeld in de Wmo 2015. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van onderzoek naar dossiers waarin de beoordeling van rechtmatigheid of kwaliteit plaatsvindt.

De aanleiding

Voor de reguliere toezichtstaken bent u wellicht voldoende toegerust. Toch kunnen er uitdagingen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer u wordt geconfronteerd met complexe dossiers en u twijfelt of de benodigde kennis in huis is.

Of in perioden waarin te weinig capaciteit beschikbaar is om alle voorliggende dossiers zorgvuldig te onderzoeken. Wanneer u geen oplossing vindt, duren ongewenste situaties voort of escaleren ze zelfs.

Onze oplossing

VISIBLE stelt ervaren Toezichthouders Wmo ter beschikking, om invulling te geven aan de benodigde kennis en capaciteit. Waar nodig werken zij zelfstandig, waar mogelijk werken ze samen met uw eigen medewerkers. Tijdelijk of permanent, maar altijd met oog voor uw rol als regievoerder, onze professionals kunnen u ontzorgen.

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Laat een bericht achter of Bel ons op 085-3031495

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Klantervaringen

Maatwerkoplossing voor ons toezichtvraagstuk

De gemeente Westerwolde zet sinds januari 2017 Visible onderzoek & advies in als toezichthouder op de Wmo. Deze taak is nog vrij nieuw voor de gemeente en daarom hebben ze nog niet alle specifieke kennis in huis die nodig is om het toezicht goed uit te voeren. ‘Visible toetst voor ons de rechtmatigheid van ingekochte ondersteuning bij verschillende zorgaanbieders.

 
Ervaar ook onze dienstverlening Bel ons op 085-3031495

Controles Jeugdwet

VISIBLE ondersteunt bij de uitvoering van formele-,
materiële- en detailcontroles in het kader van de Jeugdwet.

De aanleiding

De Regeling Jeugdwet stelt specifieke eisen aan controles binnen de Jeugdwet. Zo is de volgordelijkheid van controles van belang en mag een detailcontrole alleen uitgevoerd worden onder leiding van een functionaris op wie het medisch beroepsgeheim van toepassing is. Indien uw organisatie onvoldoende bekend is met de praktische gevolgen van de specifieke eisen, kan dit ertoe leiden dat onderzoeken niet, of niet op de juiste manier worden uitgevoerd. Het gewenste inzicht wordt dan niet verkregen en/of de resultaten van het onderzoek zijn onvoldoende bruikbaar.

Onze oplossing

VISIBLE is bekend met de eisen die gelden voor controles binnen de Jeugdwet en stelt de functionarissen ter beschikking waarmee de controles zorgvuldig uitgevoerd kunnen worden. Waar nodig werken zij zelfstandig, waar mogelijk werken ze samen met uw eigen medewerkers. Tijdelijk of permanent, maar altijd met oog voor uw rol als regievoerder, kunnen onze professionals u ontzorgen.

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Laat een bericht achter of Bel ons op 085-3031495

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Klantervaringen

Maatwerkoplossing voor ons toezichtvraagstuk

De gemeente Westerwolde zet sinds januari 2017 Visible onderzoek & advies in als toezichthouder op de Wmo. Deze taak is nog vrij nieuw voor de gemeente en daarom hebben ze nog niet alle specifieke kennis in huis die nodig is om het toezicht goed uit te voeren. ‘Visible toetst voor ons de rechtmatigheid van ingekochte ondersteuning bij verschillende zorgaanbieders.

 
Ervaar ook onze dienstverlening Bel ons op 085-3031495