Vlagtwedde laat uitvoering WMO controleren door Visible

Vier medewerkers van Visible onderzoek & advies gaan de kwaliteit van de WMO en de jeugdzorg in de gemeente Vlagtwedde beoordelen. Het gaat om een proefonderzoek.
Voor het proefonderzoek is het bureau Visible uitgekozen, dat er in gespecialiseerd is.

Aanleiding voor bezorgdheid over de uitvoering van de WMO is er niet volgens wethouder Wietze Potze. De gemeente krijgt er geen of nauwelijks klachten over. Het is een wettelijke verplichting deze gemeentelijke taken te laten controleren door een onafhankelijke instantie, legt hij uit.

Het proefonderzoek is een opmaat voor een permanente vorm van toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de WMO en de jeugdhulp. Daarvoor ontwikkelt Vlagtwedde samen met Bellingwedde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam nog specifiek beleid.

Kijk hier het interview van RTV Noord

Inspectie SZW: meer zorgfraude door criminelen

ARNHEM – De Inspectie SZW krijgt een toenemend aantal meldingen over vermoedens van zorgfraude. Het ontbreekt de inspectie alleen aan middelen om tot opsporing en vervolging over te gaan.

Dat stelt de inspectie in de signaleringsbrief waarbij de dienst terugblikt op de aanpak van pgb-fraude in het afgelopen jaar.

Staatssecretaris Van Rijn zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij vindt dat zorgverleners die frauderen wel aangepakt moeten worden. Hij verdubbelt daarom het opsporingsbudget van de inspectie van 1,2 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro.

Volgens de inspectie lijken georganiseerde (criminele) verbanden in toenemende mate op systematische en grootschalige wijze te frauderen met zorggelden, met name met pgb.

Administratie niet op orde

Het probleem bij de opsporing van deze fraude is dat ’t bij zorgkantoren ontbreekt aan dossieropbouw en administratie. Rechercheurs stuiten bij het opvragen van dossiers bij zorgkantoren vaak op een incompleet dossier. Daarin ontbreken bijvoorbeeld zorgovereenkomsten en andere gemaakte financiële afspraken rond zorgverlening.

Verder constateert de inspectie dat:

budgethouders met verschillende zorgbehoeftes dezelfde zorg krijgen
dat een handtekening van de budgethouder vaker gebruikt wordt voor andere doeleinden
dat zorg gedeclareerd wordt terwijl er vrijwilligers worden ingezet
dat een noodtelefoonnummer wordt gedeclareerd onder het kopje individuele begeleiding
dat pgb’s door zorgverleners voor meerdere cliënten worden ingezet, terwijl het juist een persoonsgebonden budget is.

Bewindvoerders waarborgen zorg niet

De inspectie signaleert – net zoals Omroep Gelderland eerder aantoonde – dat bewindvoerders in de praktijk niet altijd controleren of er daadwerkelijk zorg is geleverd.

Het is volgens de inspectie op dit moment niet duidelijk hoe ver de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de bewindvoerders reikt en in hoeverre zij in staat zijn om fraude te signaleren. Van Rijn zal met bewindvoerders in gesprek gaan over hoe de zorg het beste gewaarborgd kan worden.

Fraude? Budgethouder draait niet meer op voor rekening

Van Rijn meldde eerder al dat hij het onwenselijk vindt dat budgethouders die te goeder trouw zijn de dupe worden van frauderende zorgverleners. Voorheen presenteerden de zorgkantoren de rekening aan de budgethouder, omdat deze zelf verantwoordelijk is voor het persoonsgebonden budget.

In de praktijk betekende dit dat de budgethouders tienduizenden euro’s zelf terug moesten betalen. Om de budgethouders die te goeder trouw zijn te beschermen, heeft Van Rijn besloten dat de budgethouder niet hoeft op te draaien voor pgb-budget dat niet verantwoord kan worden. Het zorgkantoor zal dit bedrag via de rechter bij de vermoedelijk frauderende zorgorganisatie terugvorderen.

Zwarte lijst

Van Rijn heeft de mogelijkheden voor een zwarte lijst onderzocht. Maar het is juridisch ingewikkeld om een lijst van mogelijke pgb-fraudeurs te openbaren.

Wel is afgesproken met de vereniging van budgethouders Per Saldo en de Branchevereniging Kleinschalige Zorgverleners om een waarschuwingsregister te ontwikkelen evenals een keurmerk, zodat budgethouders beter te weten kunnen komen of ze met een betrouwbare partij in zee gaan.

BRON: http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2102539/Inspectie-SZW-meer-zorgfraude-door-criminelen-pgb-houders-worden-beschermd

Slachtoffers PGB-fraude hoeven niet terug te betalen

ZEIST/NIEUWEGEIN – Slachtoffers van PGB-fraude zijn niet langer verantwoordelijk voor de terugbetaling van hun persoonsgebonden budget. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.

In de regio Utrecht waren er instellingen, zoals Pyxis in Zeist en Me-Care in Nieuwegein, die er met het geld van de cliënten vandoor gingen zonder voldoende zorg te geven.

De cliënten kregen vervolgens een vordering van het zorgkantoor, omdat ze ten onrechte PGB’s hadden gekregen. De vorderingen liepen vaak in de tienduizenden euro’s.

Aan die situatie is nu een einde gekomen. De zorgkantoren moeten proberen het geld terug te halen bij de fraudeurs en de slachtoffers van de fraude met rust laten. De voorwaarde is wel dat de cliënten van de frauderende instellingen te goeder trouw hebben gehandeld.

Eind oktober werd al een Kamermotie van D66, VVD en SP aangenomen om ervoor te zorgen dat mensen met een persoonsgebonden budget niet langer verantwoordelijk dragen voor de fraude door zorgverleners.

BRON: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1417979/slachtoffers-pgbfraude-hoeven-niet-terug-te-betalen.html

PGB-fraude: Zeker een ton verduisterd

De 43-jarige Anita de V. uit Appingedam fraudeerde met haar bureau PGB Zorg Appingedam voor zeker 100.000 euro met persoonsgebonden budgetten (pgb). Ze verduisterde zorggeld dat bedoeld was voor tientallen klanten, die hulpbehoevend zijn, van haar uit Appingedam en Delfzijl.

De politie heeft het onderzoek naar de PGB-fraude afgerond en het onderzoeksdossier doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De zaak kwam aan het rollen nadat Dagblad van het Noorden eind vorig jaar melding maakte van misstanden met zorggeld bij PGB Zorg Appingedam. Daarop deden in totaal 22 gedupeerden aangifte bij de politie die een onderzoek startte.

De vrouw werd in juni van dit jaar aangehouden in haar woning. Daarbij werden computers en administratie in beslag genomen. De 43-jarige verdachte is inmiddels weer op vrije voeten.

BRON: http://www.dvhn.nl/groningen/PGB-fraude-Zeker-een-ton-verduisterd-21062101.html

Eis: 3,5 jaar gevangenisstraf voor arbeidsuitbuiting en fraude

De officier van justitie heeft vandaag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist tegen een 51-jarige man uit Nijkerk. De man staat deze week terecht voor arbeidsuitbuiting, fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB), fraude met bijstandsuitkeringen en faillissementsfraude.

Eis: Gevangenisstraf voor PGB-fraude met schaar en lijm

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van twee jaar – waarvan een half jaar voorwaardelijk- geeist tegen een 58-jarige man uit Den Haag. Uit onderzoek door de Directie Opsporing van de Inspectie SZW is gebleken dat verdachte en zijn
Stichting Medicare Haaglanden jarenlang met valse documenten PGB hebben aangevraagd en ontvangen. Sommige PGB budgethouders wisten niet eens dat er PGB op hun naam was toegekend en uitgekeerd.

Het onderzoek door de IOD-SZW startte na een aangifte van DSW in augustus 2012. Voor een aantal PGB-houders zou de verdachte opzettelijk meer zorg of een duurdere vorm van zorg hebben aangevraagd dan dat de PGB-houders ontvingen. Het verschil zou de verdachte in eigen zak hebben gestoken.
Budgethouders -vaak mensen die ernstig ziek zijn- vertrouwden de verdachte vaak blind. Ze tekenden formulieren zonder ze eerst te controleren. Of ze tekenden blanco formulieren. Ook vervalste de verdachte bankafschriften van de budgethouders, door met schaar en lijm het rekeningnummer te
wijzigen. Hij liet zo de PGB storten op een rekeningnummer waar hij zelf over kon beschikken, zonder dat de PGB-houders hiervan wisten.

De verdachte heeft zo ten minste 230.834,87 euro onterecht ontvangen. De officier van justitie noemde de fraude op zitting ernstig: “Fraude gaat ten koste van de sociale voorzieningen en leidt ertoe dat het geld niet terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Verdachte en zijn Stichting
Medicare Haaglanden hebben jarenlang hun zakken gevuld met de PGB budgetten die bestemd waren voor de zorgverlening aan ouderen en zieken. Hij heeft daarbij ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de budgethouders in hem stelden.” De budgethouders werden door handelen van de verdachte
geconfronteerd met schrikbarende terugvorderingen door de zorgkantoren.

De officier van justitie vindt een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar – waarvan een half jaar voorwaardelijk- daarom passend. Op zitting is een ontnemingsvordering aangekondigd omdat misdaad niet mag lonen.

BRON: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2015/09/08/T275.htm

Fraude met pgb blijft mogelijk; bewindvoerders weigeren zorg te controleren

ARNHEM – Leden van de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI) weigeren de verklaring voor gewaarborgde hulp te tekenen. Sinds begin dit jaar is de gewaarborgde hulp ingesteld om fraude met zorggelden te voorkomen.

Om te voorkomen dat kwetsbare pgb-houders het slachtoffer worden van fraude, wordt van hun bewindvoerders verwacht dat ze de kwaliteit van de zorg controleren. Hiervoor moeten bewindvoerders een verklaring tekenen, maar dat weigeren velen.

Het heikele punt is dat bewindvoerders niet afgerekend willen worden op de controle op de kwaliteit van zorg. ‘Als wij de verklaring tekenen dan nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor de keuze van de zorgverleners, de kwaliteit en de inzet van de zorg. Wij moeten ook bepalen of de zorg thuis nog verantwoord is.’

Dat zegt Bram van Vegchel van de branchevereniging PBI die het probleem ook bij de zorgkantoren heeft gemeld. ‘Wij bewindvoerders kunnen de kwaliteit van zorg niet beoordelen, omdat wij daar niet voor opgeleid zijn en omdat we daar niet de tijd voor hebben. Bovendien is het geen taak voor iemand die het geld beheert.’
Staatssecretaris Van Rijn geeft vandaag in antwoord op Kamervragen toe dat de gewaarborgde hulp niet voldoet. De vragen werden gesteld na berichtgeving van Omroep Gelderland. Hierin werd duidelijk dat fraude met pgb’s nog steeds mogelijk is, omdat bewindvoerders de zorgdeclaraties vaak niet checken voordat ze getekend worden. Hierdoor is er geen zicht op de kwaliteit van de zorg die geboden wordt en op de uren die geleverd worden.

Van Rijn geeft toe dat er een probleem is met de controle op de kwaliteit van de geleverde zorg. ‘Bewindvoerders beroepen zich op het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg. Een bewindvoerder is alleen voor de administratie en financiën verantwoordelijk’, aldus Van Rijn.
De staatssecretaris gaat niet in op de vraag hoe bewindvoerders fraude zouden kunnen voorkomen door de manier waarop zorgverleners declareren. En dat is waar bewindvoerders wel geholpen mee zouden zijn.

‘Wij krijgen nu declaraties van een vaste maandvergoeding ongespecificeerd binnen. Er is niet in af te lezen wanneer er hoeveel uren zorg is geleverd. Dat is voor ons dus niet te controleren. Wij willen wel een rol blijven spelen in de controle op de rechtmatigheid van de facturen, maar daar moeten we dan wel handvatten en afdoende tijd voor krijgen’, aldus Van Vegchel.

VVD: ‘Bewindvoerder moet zorg wel inhoudelijk toetsen’
Tweede Kamerlid Sjoerd Potters van de VVD die de vragen samen met PvdA indiende is niet tevreden. Hij bezint zich op vervolgvragen. Hij zegt dat de bewindvoerder wel verantwoordelijk zou moeten zijn voor de controle op de geleverde zorg.

‘Het systeem van een bewindvoerder werkt alleen als deze niet alleen financieel en administratief toetst, maar ook nadrukkelijk inhoudelijk. Als een bewindvoerder dit niet wil of kan doen of als het gewoon niet gebeurt, dan is het niet de goede bewindvoerder’, zegt Potters. De staatssecretaris moet op dit punt voor het einde van het jaar met harde garanties komen, vindt hij.

Per Saldo, de belangenvereniging voor pgb-houders, vindt het belangrijk dat bewindvoerders goed letten op de financiën van pgb-houders. Volgens Per Saldo hoort het controleren of de geleverde zorg en de betaalde uren overeenkomen daar ook bij. De staatssecretaris gaat samen met Per Saldo en de zorgkantoren een plan uitwerken welke waarborgen nodig zijn voor de gewaarborgde hulp.
Van Rijn schrijft wel dat het nog steeds voorkomt dat zorgverleners tegelijkertijd bewindvoerder kunnen zijn. ‘Een onwenselijke constructie, omdat in deze situatie de zorgverlener zijn eigen zorg beoordeelt en zijn eigen declaraties afhandelt’, stelt Van Rijn. Maar een oplossing hiervoor geeft hij niet.

Volgens PBI-woordvoerder Van Vegchel is deze constructie nog zeker tot 1 april 2016 mogelijk bij niet-leden van de branchevereniging PBI. ‘Op 1 april 2014 is bij wet bepaald dat dit niet mag, maar er is een overgangstermijn. Een bewindvoerder moet zich bij de rechtbank verantwoorden. De bedoeling is dat de kantonrechter dan ook optreedt tegen deze situaties.’

BRON: http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2100013/Fraude-met-pgb-blijft-mogelijk-bewindvoerders-weigeren-zorg-te-controleren

Onderzoek PGB-fraude afgerond

Appingedam – De politie heeft een onderzoek naar PGB-fraude afgerond. In het onderzoek is een inmiddels 43-jarige vrouw uit Appingedam aangehouden op verdenking van verduistering en valsheid in geschrifte. In het onderzoek is 22 keer aangifte gedaan.

De vrouw wordt ervan verdacht als directrice van een zorgbureau sinds 2012 geld vanuit persoonsgebonden budgetten (pgb) en persoonlijk geld van klanten te hebben verduisterd. Zij zou hierbij onder anderen gebruik hebben gemaakt van valse declaraties. De politie startte na verschillende meldingen in 2014 met een onderzoek. In juni van dit jaar leidde dat tot een inval bij de verdachte thuis. Daarbij is onder anderen administratie en computerapparatuur in beslag genomen. De slachtoffers, afkomstig uit Appingedam en Delfzijl, zijn in totaal voor zeker 100.000 euro gedupeerd geraakt.

De verdachte is inmiddels weer op vrije voeten. De politie levert het onderzoeksdossier binnenkort in bij het Openbaar Ministerie.

Bron: https://www.politie.nl/nieuws/2015/oktober/28/01-onderzoek-pgb-fraude-afgerond.html

Motie pgb-fraude aangenomen

ZEIST – Een Kamermotie van D66, VVD en SP om ervoor te zorgen dat mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) niet langer verantwoordelijk zijn voor fraude door zorgverleners is aangenomen.

In Midden-Nederland speelde dit onder meer bij Pyxis in Zeist. Bij de zorginstelling namen medewerkers bankpassen van psychiatrische patiënten in en schreven ze grote bedragen over naar de eigen rekening. Voor de overheid was dat een van de redenen om Pyxis te sluiten.

Op dit moment zijn cliënten met een persoonsgebonden budget zelf verantwoordelijk voor hun budget. Als een zorgverlener niet de juiste zorg biedt of minder zorg heeft geboden dan is gedeclareerd, verhaalt het zorgkantoor deze kosten op de budgethouder.

Bron: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1397984/motie-pgbfraude-aangenomen.html