Fraude met pgb blijft mogelijk; bewindvoerders weigeren zorg te controleren

ARNHEM – Leden van de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (PBI) weigeren de verklaring voor gewaarborgde hulp te tekenen. Sinds begin dit jaar is de gewaarborgde hulp ingesteld om fraude met zorggelden te voorkomen.

Om te voorkomen dat kwetsbare pgb-houders het slachtoffer worden van fraude, wordt van hun bewindvoerders verwacht dat ze de kwaliteit van de zorg controleren. Hiervoor moeten bewindvoerders een verklaring tekenen, maar dat weigeren velen.

Het heikele punt is dat bewindvoerders niet afgerekend willen worden op de controle op de kwaliteit van zorg. ‘Als wij de verklaring tekenen dan nemen wij de verantwoordelijkheid op ons voor de keuze van de zorgverleners, de kwaliteit en de inzet van de zorg. Wij moeten ook bepalen of de zorg thuis nog verantwoord is.’

Dat zegt Bram van Vegchel van de branchevereniging PBI die het probleem ook bij de zorgkantoren heeft gemeld. ‘Wij bewindvoerders kunnen de kwaliteit van zorg niet beoordelen, omdat wij daar niet voor opgeleid zijn en omdat we daar niet de tijd voor hebben. Bovendien is het geen taak voor iemand die het geld beheert.’
Staatssecretaris Van Rijn geeft vandaag in antwoord op Kamervragen toe dat de gewaarborgde hulp niet voldoet. De vragen werden gesteld na berichtgeving van Omroep Gelderland. Hierin werd duidelijk dat fraude met pgb’s nog steeds mogelijk is, omdat bewindvoerders de zorgdeclaraties vaak niet checken voordat ze getekend worden. Hierdoor is er geen zicht op de kwaliteit van de zorg die geboden wordt en op de uren die geleverd worden.

Van Rijn geeft toe dat er een probleem is met de controle op de kwaliteit van de geleverde zorg. ‘Bewindvoerders beroepen zich op het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg. Een bewindvoerder is alleen voor de administratie en financiën verantwoordelijk’, aldus Van Rijn.
De staatssecretaris gaat niet in op de vraag hoe bewindvoerders fraude zouden kunnen voorkomen door de manier waarop zorgverleners declareren. En dat is waar bewindvoerders wel geholpen mee zouden zijn.

‘Wij krijgen nu declaraties van een vaste maandvergoeding ongespecificeerd binnen. Er is niet in af te lezen wanneer er hoeveel uren zorg is geleverd. Dat is voor ons dus niet te controleren. Wij willen wel een rol blijven spelen in de controle op de rechtmatigheid van de facturen, maar daar moeten we dan wel handvatten en afdoende tijd voor krijgen’, aldus Van Vegchel.

VVD: ‘Bewindvoerder moet zorg wel inhoudelijk toetsen’
Tweede Kamerlid Sjoerd Potters van de VVD die de vragen samen met PvdA indiende is niet tevreden. Hij bezint zich op vervolgvragen. Hij zegt dat de bewindvoerder wel verantwoordelijk zou moeten zijn voor de controle op de geleverde zorg.

‘Het systeem van een bewindvoerder werkt alleen als deze niet alleen financieel en administratief toetst, maar ook nadrukkelijk inhoudelijk. Als een bewindvoerder dit niet wil of kan doen of als het gewoon niet gebeurt, dan is het niet de goede bewindvoerder’, zegt Potters. De staatssecretaris moet op dit punt voor het einde van het jaar met harde garanties komen, vindt hij.

Per Saldo, de belangenvereniging voor pgb-houders, vindt het belangrijk dat bewindvoerders goed letten op de financiën van pgb-houders. Volgens Per Saldo hoort het controleren of de geleverde zorg en de betaalde uren overeenkomen daar ook bij. De staatssecretaris gaat samen met Per Saldo en de zorgkantoren een plan uitwerken welke waarborgen nodig zijn voor de gewaarborgde hulp.
Van Rijn schrijft wel dat het nog steeds voorkomt dat zorgverleners tegelijkertijd bewindvoerder kunnen zijn. ‘Een onwenselijke constructie, omdat in deze situatie de zorgverlener zijn eigen zorg beoordeelt en zijn eigen declaraties afhandelt’, stelt Van Rijn. Maar een oplossing hiervoor geeft hij niet.

Volgens PBI-woordvoerder Van Vegchel is deze constructie nog zeker tot 1 april 2016 mogelijk bij niet-leden van de branchevereniging PBI. ‘Op 1 april 2014 is bij wet bepaald dat dit niet mag, maar er is een overgangstermijn. Een bewindvoerder moet zich bij de rechtbank verantwoorden. De bedoeling is dat de kantonrechter dan ook optreedt tegen deze situaties.’

BRON: http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2100013/Fraude-met-pgb-blijft-mogelijk-bewindvoerders-weigeren-zorg-te-controleren