Inspectie SZW: meer zorgfraude door criminelen

ARNHEM – De Inspectie SZW krijgt een toenemend aantal meldingen over vermoedens van zorgfraude. Het ontbreekt de inspectie alleen aan middelen om tot opsporing en vervolging over te gaan.

Dat stelt de inspectie in de signaleringsbrief waarbij de dienst terugblikt op de aanpak van pgb-fraude in het afgelopen jaar.

Staatssecretaris Van Rijn zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij vindt dat zorgverleners die frauderen wel aangepakt moeten worden. Hij verdubbelt daarom het opsporingsbudget van de inspectie van 1,2 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro.

Volgens de inspectie lijken georganiseerde (criminele) verbanden in toenemende mate op systematische en grootschalige wijze te frauderen met zorggelden, met name met pgb.

Administratie niet op orde

Het probleem bij de opsporing van deze fraude is dat ’t bij zorgkantoren ontbreekt aan dossieropbouw en administratie. Rechercheurs stuiten bij het opvragen van dossiers bij zorgkantoren vaak op een incompleet dossier. Daarin ontbreken bijvoorbeeld zorgovereenkomsten en andere gemaakte financiële afspraken rond zorgverlening.

Verder constateert de inspectie dat:

budgethouders met verschillende zorgbehoeftes dezelfde zorg krijgen
dat een handtekening van de budgethouder vaker gebruikt wordt voor andere doeleinden
dat zorg gedeclareerd wordt terwijl er vrijwilligers worden ingezet
dat een noodtelefoonnummer wordt gedeclareerd onder het kopje individuele begeleiding
dat pgb’s door zorgverleners voor meerdere cliënten worden ingezet, terwijl het juist een persoonsgebonden budget is.

Bewindvoerders waarborgen zorg niet

De inspectie signaleert – net zoals Omroep Gelderland eerder aantoonde – dat bewindvoerders in de praktijk niet altijd controleren of er daadwerkelijk zorg is geleverd.

Het is volgens de inspectie op dit moment niet duidelijk hoe ver de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de bewindvoerders reikt en in hoeverre zij in staat zijn om fraude te signaleren. Van Rijn zal met bewindvoerders in gesprek gaan over hoe de zorg het beste gewaarborgd kan worden.

Fraude? Budgethouder draait niet meer op voor rekening

Van Rijn meldde eerder al dat hij het onwenselijk vindt dat budgethouders die te goeder trouw zijn de dupe worden van frauderende zorgverleners. Voorheen presenteerden de zorgkantoren de rekening aan de budgethouder, omdat deze zelf verantwoordelijk is voor het persoonsgebonden budget.

In de praktijk betekende dit dat de budgethouders tienduizenden euro’s zelf terug moesten betalen. Om de budgethouders die te goeder trouw zijn te beschermen, heeft Van Rijn besloten dat de budgethouder niet hoeft op te draaien voor pgb-budget dat niet verantwoord kan worden. Het zorgkantoor zal dit bedrag via de rechter bij de vermoedelijk frauderende zorgorganisatie terugvorderen.

Zwarte lijst

Van Rijn heeft de mogelijkheden voor een zwarte lijst onderzocht. Maar het is juridisch ingewikkeld om een lijst van mogelijke pgb-fraudeurs te openbaren.

Wel is afgesproken met de vereniging van budgethouders Per Saldo en de Branchevereniging Kleinschalige Zorgverleners om een waarschuwingsregister te ontwikkelen evenals een keurmerk, zodat budgethouders beter te weten kunnen komen of ze met een betrouwbare partij in zee gaan.

BRON: http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2102539/Inspectie-SZW-meer-zorgfraude-door-criminelen-pgb-houders-worden-beschermd