Anneke Dragt van de Kompanjie heeft munitie in handen

Anneke Dragt is projectleider Toezicht bij de Kompanjie, de werkorganisatie van de gemeenten Pekela en Veendam in Oost-Groningen. Zij helpen ongeveer 1200 cliënten met hun zorgvraag. 

‘Vorig jaar hebben we Visible onderzoek & advies ingeschakeld voor het toezicht op de Wmo. We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo maar ook voor het toezicht hierop. Die laatste taak was voor ons als gemeente nieuw, we hadden hier helemaal geen ervaring mee.’ vertelt Anneke.

Effectieve onderzoeksmethodiek
‘In nauwe samenwerking met Visible hebben we een effectieve onderzoeksmethodiek ontwikkeld die de cliënt als uitgangspunt heeft. De onderzoekers van Visible gaan onder andere met onze cliënten om tafel om te kijken of de cliënt krijgt waar hij recht op heeft, of de budgetten wel rechtmatig besteed worden. Onze Wmo-consulenten kennen aan onze cliënten zorg toe. Dat kan op twee manieren. Bijvoorbeeld met een algemene voorziening of met , zorg op maat waarbij de consulent   zorg in natura aan de klant  aanbiedt of een persoonsgebonden budget (PGB). Vooral bij het PGB zien we nogal eens onregelmatigheden,’ zegt Anneke.

Munitie in handen
‘Het voordeel van de aanpak van Visible voor onze gemeenten is groot. We krijgen nu inzicht in welke zorgaanbieders hun zaakjes op orde hebben, maar ook welke zorgaanbieders niet vanuit het belang van onze cliënten handelen. Door aan de achterkant te onderzoeken hoe cliënten hun zorg geregeld hebben – dus hoe de budgetten besteed worden – krijgen we veel belangrijke informatie. Kennis die we aan de voorkant – bij de Wmo-consulent – in kunnen zetten om de geboden zorg beter te waarborgen. Daarnaast gaan we in regionaal verband ook het toetsen van de kwaliteit van de zorg oppakken. Zo kunnen we de diensten nog beter afstemmen op de behoeften van de klant. Kortom: we krijgen munitie in handen om onze zaken goed te gaan regelen.’

De menselijke maat
‘Het prettige van onze samenwerking is dat de medewerkers van Visible net als de gemeenten Veendam en Pekela de menselijke maat als uitgangspunt hebben. Het belang en de zorg voor de cliënt staat altijd voorop. Dit zie je ook terug in de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen. Visible denkt in iedere fase van het proces mee met de gemeente en is een consciëntieuze en betrouwbare partner gebleken.’

‘Je krijgt als gemeente te maken met een woud van nieuwe regels. De onderzoeksmethode van Visible zorgt ervoor dat we de wet zo regelarm als mogelijk kunnen uitvoeren. En dat is pure winst, ’ besluit Anneke.

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Laat een bericht achter of Bel ons op 085-3031495

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Lees meer klantervaringen

Een gestructureerd werkproces voor de Gemeente Leeuwarden

‘Hoe pakken we dit aan?’ Dat was de grote vraag waar Hanny Algra, senior medewerker Sociale Zaken bij de Gemeente Leeuwarden tegen aan liep. Als projectleider is zij verantwoordelijk voor het rechtmatigheidstoezicht in het kader van de wet Wmo. Samen met Visible is in een half jaar tijd een gestructureerd werkproces ingericht dat sindsdien al mooie resultaten opgeleverd heeft.

 
Maatwerkoplossing voor ons toezichtvraagstuk

De gemeente Westerwolde zet sinds januari 2017 Visible onderzoek & advies in als toezichthouder op de Wmo. Deze taak is nog vrij nieuw voor de gemeente en daarom hebben ze nog niet alle specifieke kennis in huis die nodig is om het toezicht goed uit te voeren. ‘Visible toetst voor ons de rechtmatigheid van ingekochte ondersteuning bij verschillende zorgaanbieders.